Thời tiết (Bạc Liêu)

Gửi lời nhắn tại đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Danh lam thắng cảnh

  Tài nguyên dạy học

  Lời hay ý đẹp

  "

  Truyện cười

  Xem truyện cười

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Văn Hùng ĐT 0945306099)

  .

  THƯ VIỆN VIOLET

  violet.jpg
  tlviolet.jpg
  baigiang.jpg
  giaoan.jpg
  dethi.jpg
  “lophoc.jpg
  “daotao.jpg

  Bộ sưu tập hoa lan

  Từ điển trực tuyến


  Tra theo từ điển:  Lịch phát sóng VTV3

  Ảnh ngẫu nhiên

  Ban_truong_lan_2_copy.jpg Baner_luugiu_kyniem.swf Nhat_tu_vi_su.jpg Banner_cua_truong1.jpg Cau_doi.jpg DSC_0285_2.jpg Da_phuc.jpg Thay_oi_co_dt.swf Crazy.swf Tamsunangxuan.swf 535587_346776165442251_1103757000_n9.jpg Gio_hoc_sinh_dong.swf Nice.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf HAPPYNEWYEAR2013.swf Hinh_nen_nam_moi_2013_11.jpg Bannertet2013.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Thiep_bui_phan.swf 20114.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Kế hoạch điều tra trình độ văn hóa năm 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:55' 20-02-2012
  Dung lượng: 111.0 KB
  Số lượt tải: 106
  Số lượt thích: 0 người
  UBND XÃ VĨNH HẬU
  BCĐ. PCGD-TTMC

  Số: ..... /KH – PC
  ( Dự thảo)
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Vĩnh Hậu, ngày tháng 2 năm 2012

  
  
  KẾ HOẠCH
  ĐIỀU TRA TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN NHÂN DÂN NĂM 2012
  (Độ tuổi từ 0 -35)

  Căn cứ vào Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;
  Căn cứ vào Kế hoạch số: 283/KH. PGD.ĐT ngày 27/9/2011 của Ban chỉ đạo PCGD-TTMC huyện Hòa Bình về Phổ cập giáo dục Mần non, Tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục tiểu - Xóa mù chữ và trung học cơ sở năm học 2011-2012;
  Thực hiện nội dung cuộc họp ra quân đầu năm 2012 của Ban chấp hành mở rộng của Ban Thường vụ Đảng bộ xã ngày 3/2/2012. Ban chỉ đạo PCGD-TTMC lập Kế hoạch tổng điều tra trình độ học vấn nhân dân ( độ tuổi từ 0-35) như sau:
  I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG ĐIỀU TRA:
  1. Đối tượng điều tra: Toàn bộ nhân dân trong toàn xã độ tuổi từ 0-35 tương ứng với năm sinh (Từ 2012-1977), đối với hộ không có người trong độ tuổi này chỉ cần ghi tên chủ hộ rồi cho chủ hộ ký tên.
  - Điều tra độ tuổi từ 0-5: Đối chiếu với số HS đang học Mẫu giáo trong và ngoài địa bàn. Lập danh sách trẻ 3- 5 tuổi chưa học mẫu giáo, từ đó có Kế hoạch mở lớp năm học 2012-2013 và Phổ cập Mẫu giáo 5 tuổi năm 2012 và các năm tiếp theo...
  - Điều tra trẻ từ 6-14 tuổi: Đối chiếu HS đang học Tiểu học, Mẫu giáo, hoàn thành chương trình tiểu, đang học THCS trong và ngoài địa bàn. Lập danh sách trẻ 6 tuổi chưa học Mẫu giáo 5 tuổi, có Kế hoạch mở lớp 36 buổi trong hè, có kế hoạch mở lớp, tuyển sinh năm học 2012-2013. Lập danh sách trẻ bỏ học, chưa học có kế hoạch vận động, mở lớp nhằm bảo đảm chất lượng PC giáo dục tiểu học chống mù chữ.
  - Điều tra đối tượng từ 15-18 tuổi: Đối chiếu HS đang học THCS, Phổ thông trung học, oàn thành chương trình trung học cơ sở trong và ngoài địa bàn. Lập danh sách đối tượng bỏ học có kế hoạch vận động mở lớp Phổ cập THCS, xóa mù chữ ... nhằm bảo đảm chất lượng PCGD THCS và xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo.
  - Điều tra đối tượng từ 19-35 tuổi nắm trình độ học vấn nhân dân... Lập danh sách đối tượng có trình độ từ lớp 4 trở xuống có kế hoạch mở lớp Xóa mù chữ và sau xóa mù chữ nhằm nâng cao chất lượng PCGD – TTMC...
  2. Nội dung điều tra:
  Điều tra toàn bộ số dân trong toàn xã (từ 0-35 tuổi)
  Tổng số hộ dân trong toàn xã khoảng: 2419 hộ được chia ra tương ứng với các nhóm điều tra như sau:

  TT
  TÊN ẤP
  SỐ HỘ DÂN
  SỐ NHÓM ĐIỀU TRA
  GHI CHÚ
  
  01
  Thống Nhất
  
  3
  
  
  02
  Vĩnh mẫu
  
  4
  
  
  43
  Vĩnh Thạnh
  
  4
  
  
  04
  Ấp 14
  
  3
  
  
  05
  Toàn Thắng
  
  3
  
  
  06
  Cái Tràm
  
  2
  
  
  07
  Ấp 13
  
  3
  
  
  TỔNG CỘNG
  2419
  22
  
  
  
  II. PHÂN CÔNG CỤ THỂ:
  Phân công trách nhiệm cho các trường
  TH. Vĩnh hậu A: Ấp Vĩnh mẫu, Vĩnh thạnh, 14, Thống Nhất
  TH. Vĩnh hậu C: Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm, 13
  THCS Vĩnh Hậu, Mẫu giáo Tuổi Thơ kết hợp với 02 trường TH điều tra và tổng hợp trên toàn xã;
  Phân công trách nhiệm cho các ấp: Các ấp có trách nhiệm phân công người phụ trách theo từng nhóm điều tra tuyệt đối không bỏ sót đối tượng
  * Giáo viên điều tra có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin trên phiếu điều tra, tổng hợp báo cáo.
  3. Tổng hợp, báo cáo:
  Sau khi điều tra các trường tổng hợp báo cáo theo từng ấp và cử người cùng với Giáo viên chuyên trách nhập dữ liệu trên máy, lên báo cáo theo yêu cầu hồ sơ phổ cập năm 2012 và những năm tiếp theo.
  III. DỰ KIẾN THỜI GIAN ĐIỀU TRA:
  Họp ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ: ngày 14/2/2012
  Điều tra từ ngày 15,16,17,18
  Nhập máy, tổng hợp báo
   
  Gửi ý kiến

  Click vào đôi chim để về đầu trang

  Click vào đôi chim để về đầu trang