Thời tiết (Bạc Liêu)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Báo mới

  Danh lam thắng cảnh

  Tài nguyên dạy học

  Lời hay ý đẹp

  "

  Truyện cười

  Xem truyện cười

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Phạm Văn Hùng ĐT 0945306099)

  .

  THƯ VIỆN VIOLET

  violet.jpg
  tlviolet.jpg
  baigiang.jpg
  giaoan.jpg
  dethi.jpg
  “lophoc.jpg
  “daotao.jpg

  Bộ sưu tập hoa lan

  Từ điển trực tuyến


  Tra theo từ điển:  Lịch phát sóng VTV3

  Ảnh ngẫu nhiên

  Ban_truong_lan_2_copy.jpg Baner_luugiu_kyniem.swf Nhat_tu_vi_su.jpg Banner_cua_truong1.jpg Cau_doi.jpg DSC_0285_2.jpg Da_phuc.jpg Thay_oi_co_dt.swf Crazy.swf Tamsunangxuan.swf 535587_346776165442251_1103757000_n9.jpg Gio_hoc_sinh_dong.swf Nice.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf HAPPYNEWYEAR2013.swf Hinh_nen_nam_moi_2013_11.jpg Bannertet2013.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf Thiep_bui_phan.swf 20114.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Anh văn 8 (unit 4) -Liệu thi GVG huyện 2014-2015)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:20' 15-10-2014
  Dung lượng: 9.9 MB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO MY CLASS


  Good afternoon
  Everybody
  Where did Nga’s grandmother use to live?
  She used to live on a farm.
  ?
  Unit 4: OUR PAST
  Friday, October 10th, 2014
  Lesson 2: SPEAK
  - Where did Nga’s grandmother use to live ?
  She used to live on a farm
  USED TO
   Form:
  (+) S + used to +V( bare-inf )……
  (- ) S + didn’t use to + V(bare-inf) ……
  (?) (WH-)/ Did + S + use to + V(bare-inf … ?
   Usage: express a past habit, or an action usually happened in the past and it stops now.
  I/ Revision:
  1- she / not/ use to / live on a farm.
  2- Where / you / use to / live?
  3- I/ use to/ look after/ my younger brothers.
  → She didn’t use to live on a farm.
  → Where did you use to live?
  → I used to look after my younger brothers.
  Build the sentences with cues:
  A: Past
  B: Present
  1.children/stay at home
  1. children/go to school
  2.Traditonal clothes
  3.Small houses/cottages (nhà lá)
  5. Go on foot
  4.Work hard all time
  2.Modern clothes
  4.Have a lot of time for entertainment
  3. Big houses/tall buidings
  5. Go by motobike or car
  S+ used to+ V(BI) +… S+ V + ….
  People/wear traditional clothes
  They/wear modern clothes
  In the past,people used to wear traditional clothes.
  Now, they wear modern clothes
  Children/ play/ traditional games
  Children/ play/ computer games
  In the past ,children used to play traditional games. Now, they play computer games.
  S+ used to+ V(BI) … S+ V + …..
  In the past, children used to stay at home.
  Now, they go to school.
  stay at home
  go to school
  S+ used to+ V(BI) …. S+ V + ….
  live in cottages/ small houses
  live in big houses/ tall buildings
  In the past, people used to live in cottages and small houses.
  Now, they live in big houses and tall buildings.
  S+ used to+ V(BI) ….. S+ V……
  In the past,people used to go on foot.
  Now, they can go by motorbikes or cars.
  go on foot
  go by motorbikes or cars
  S+ used to+ V(BI)….. S+ V +……
  work hard all time
  have a lot of time for entertainment
  In the past,people used to work hard all time.
  Now ,they have a lot of time for entertainment.
  S+ used to+ V(BI) … S+ V…..
  I/ Revision:
  1- Talk about the way things used to be and the way they are now: (P.40)
  II/ Speaking:
  2. Now tell your partner about the things you used to do last year and what you do now.
  Model:
  Last year, I used to get up late.
  Now, I get up earlier and do morning exercises.
  PAIR WORK
  Talk about the things you used to do last year and what you do now.
  Last year, I + used to + v(BI) + …

  Now, I + v +…..
  I- Revision:
  III- Exercise:
  GROUPS
  II- Speaking:

  Wednesday, October 2nd, 2013
  Unit 4 : OUR PAST
  Lesson 2 : SPEAK
  3/ Where …your grandmother……….live?
  a) does - use to c) did –use to
  b) are –use to d) did –used to
  2/ My father used to…………. us to the zoo when we lived in Ho Chi Minh City.
  a) took c) take
  b) taking d) to take
  1/ When I was a child, I ……………… follow my Mom to the market.
  a) used to c) get used to
  b) like d) usually
  Choose the right words:
  EXERCISE
  3/ Where ……your grandmother…….
  live?
  a) does-use to c) did –use to
  b) are -use to d) did-used to
  2/ My father used to……… us to the zoo when we lived in Ho Chi Minh City.
  a) took c) take
  b) taking d) to take
  1/ When I was a child, I ……………… follow my Mom to the market.
  a) used to c) get used to
  b) like d) usually
  Choose the right words:
  use to
  take
  used to
  EXERCISE
  did

  Friday, October 10th , 2014
  Unit 4 : OUR PAST
  Lesson 2 : SPEAK
  I- Revision:
  III- Exercise:
  II- Speaking:
  IV- Homework:
  - Write sentences about the things you or your classmates used to be/do when you/ they were a child.
  - Prepare: Unit 4- Listen and correct test
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  the end
  GOOD BYE!
  Unit 4: OUR PAST_ Lesson2: SPEAK
  Tell about the thing you used to do/ be when you were a child.
  When I was a child:
  - I used to wear dress all day.
  - I used to cry at night.
  - I used to play much video game.
  - I didn’t use to have short hair.
  - I use to wear his parents’ shoes…
   
  Gửi ý kiến

  Click vào đôi chim để về đầu trang

  Click vào đôi chim để về đầu trang