Đơn xin nghỉ kinh doanh

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 13-01-2012
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o O o-----

ĐƠN XIN NGHỈ KINH DOANH

Kính gửi: - Chi cục thuế quận (huyện)………………………………………………………………..
- UBND phường (xã):………………………….…………………………………..……………..

Tôi tên là:…………………………………………………………..…………
Mã số thuế: ……………………………………………………………….…
Địa điểm kinh doanh: …………………………………….………………
Ngành nghề kinh doanh: …………………………………..………………
Giấy phép kinh doanh số:…………ngày cấp…….tháng….năm ..………..
Do…………………..…………………………………………………………
Mức doanh thu và thuế đang thực hiện nộp: …………………………….
Doanh thu: ……………………………………………..……………
Thuế GTGT: ………………………….……………………………
Thuế TNDN: ……………………….……………………………
Tôi làm đơn này đề nghị lãnh đạo Chi cục thuế:…………………
UBND phường (xã): ……………………………………………………….
Xin nghỉ kinh doanh tháng………..kể từ ngày….tháng…….năm…………
Lý do nghỉ kinh doanh: ………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh được quy định trong các Luật thuế, nếu khai man tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày……….tháng………..năm………..
Ý kiến xác nhận Chủ hộ kinh doanh
của UBND phường (xã)