Đề Violympic Toan 9 Vong 13

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Đạm (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:51' 12-04-2012
Dung lượng: 69.9 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Cho điểm P ở ngoài đường tròn (O). Có nhiều nhất bao nhiêu điểm trên đường tròn (O) cách P một khoảng bằng 3 ?
1 điểm2 điểm3 điểm4 điểm
Câu 2:Điểm nào trong các điểm sau đây thuộc đường thẳng ?

Câu 3:Cho đường tròn (O; 4cm). Tập hợp tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc với đường tròn (O) có thể là:
Nửa đường tròn (O; 5cm)Nửa đường tròn (O; 5cm) trừ một điểm
Đường tròn (O; 5cm)Đường tròn (O; 5cm) trừ một điểm
Câu 4:Cho vuông tại có . Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng
:
Câu 5:Biết (3; - 1) là nghiệm của phương trình . Công thức nghiệm tổng quát của phương trình đó là:


Câu 6:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng đi qua điểm M(- 1; - 2) và có hệ số góc bằng 3 là đồ thị của hàm số

Câu 7:Khoảng cách giữa hai tâm các đường tròn (O; ) và (O`; ) là . Hãy chọn điều kiện để hai đường tròn tiếp xúc ngoài với nhau.


Câu 8: Cho đường tròn (O; 25). Hai dây MN và PQ song song với nhau và có độ dài theo thứ tự bằng 40 và 48. Khi đó khoảng cách giữa hai dây này bằng
22 hoặc 8228Một kết quả khác
Câu 9:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm nào trong các điểm sau thuộc đường tròn (O; 3) ?


Câu 10:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm có tung độ và hoành độ đối nhau là đồ thị hàm số

BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:CB và CD là hai tiếp tuyến kẻ từ C của đường tròn (O) (B, D là hai tiếp điểm). Nếu OC = 15cm và OB = 9cm thì BC = cm.
Câu 2:Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn ngoài nhau là 
Câu 3:Cho hàm số . Khi thì giá trị của là 
Câu 4:Hai đường thẳng và song song với nhau khi bằng 
Câu 5:Số nghiệm () của phương trình mà cả và đều là số nguyên là 
Câu 6:Cho đường tròn (O) và hai dây PQ, RS. Hạ OH, OK theo thứ tự vuông góc xuống PQ và RS. Khi đó OH > OK khi và chỉ khi PQ RS.
Câu 7:Gọi là góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox. Khi đó tan = 
Câu 8:Số nghiệm () của phương trình mà nguyên dương là 
Câu 9:Số nghiệm () của phương trình mà đều nguyên và là 
Câu 10:Hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm M(0; 1) và N(- 1; 10) là BÀI THI SỐ 2 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Cho hàm số . Khi thì giá trị của là 
Câu 2:Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn ngoài nhau là 
Câu 3:Phương trình có nghiệm là (1; 2) khi 
Câu 4:Phương trình có một nghiệm là (2; 1) khi 
Câu 5:Cho hai đường tròn (A), (B) cắt nhau ở C và D. Biết rằng AC = AD = BC = BD; AB = 24cm; CD = 10cm. Bán kính của đường tròn (A) bằng cm.
Câu 6: Một sợi dây quấn căng quanh hai ròng rọc tròn có bán kính 14cm và 4cm. Nếu khoảng cách giữa các tiếp điểm của dây với ròng rọc là 24cm thì khoảng cách giữa hai tâm ròng rọc là cm.
Câu 7:CB và CD là hai tiếp tuyến kẻ từ C của đường tròn (O) (B, D là hai tiếp điểm). Nếu góc BCD bằng 50 độ thì góc DBO bằng độ.
Câu 8: Hai đường tròn tâm O và O` có cùng bán kính, cắt nhau ở A và B. Đoạn nối tâm OO` cắt các đường tròn (O), (O`) lần lượt ở C và D. Biết AB = 24cm; CD = 12cm. Bán kính mỗi đường tròn là cm.
Câu 9:Trong các nghiệm nguyên dương () của phương trình , nghiệm cho tích lớn nhất là (). (Nhập giá trị trước sau, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 10:Gọi là góc